Новости о человеке: диакон Антоний Георгиевич Сацута